ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้ผุู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา

By | 2020-01-07T14:09:07+00:00 07 มกราคม 2020 14:06 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

มอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น

By | 2020-01-03T10:26:00+00:00 02 มกราคม 2020 16:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น รายละเอียด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By | 2020-01-02T10:30:28+00:00 02 มกราคม 2020 10:30 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By | 2019-12-27T14:00:51+00:00 27 ธันวาคม 2019 14:00 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด

กรมชลประทานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By | 2019-12-27T13:57:29+00:00 27 ธันวาคม 2019 13:57 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมชลประทานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 25623

By | 2019-12-26T14:23:50+00:00 26 ธันวาคม 2019 14:23 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 25623 รายละเอียด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

By | 2019-12-26T14:18:24+00:00 26 ธันวาคม 2019 14:18 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. รายละเอียด

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เป็นระดับอาวุโส

By | 2019-12-26T14:13:26+00:00 26 ธันวาคม 2019 14:13 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เป็นระดับอาวุโส รายละเอียด

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

By | 2019-12-26T10:56:59+00:00 26 ธันวาคม 2019 10:56 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รายละเอียด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

By | 2019-12-25T13:51:33+00:00 25 ธันวาคม 2019 13:51 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายละเอียด