ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30

By | 2020-08-13T11:33:46+00:00 13 สิงหาคม 2020 11:33 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีความประสงค์จะขยายเวลารับโอนข้าราชการ

By | 2020-08-10T13:08:53+00:00 10 สิงหาคม 2020 13:08 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีความประสงค์จะขยายเวลารับโอนข้าราชการ รายละเอียด

ให้ยืนยันความประสงค์ขอเข้ารับการแต่งตั้ง

By | 2020-08-07T15:54:37+00:00 07 สิงหาคม 2020 15:54 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ให้ยืนยันความประสงค์ขอเข้ารับการแต่งตั้ง -รายละเอียด -ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ  

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By | 2020-08-07T15:49:09+00:00 07 สิงหาคม 2020 15:44 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

-รายละเอียด -หลักฐานประกอบการรายงานตัว -เอกสารการลงทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ -ใบรายการสั่งซื้อสินค้า -ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

By | 2020-08-07T12:02:51+00:00 07 สิงหาคม 2020 12:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 2020-08-06T18:27:16+00:00 06 สิงหาคม 2020 18:27 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

By | 2020-08-06T13:22:33+00:00 06 สิงหาคม 2020 13:21 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รายละเอียด

แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการ ที่มีความประสงค์ไปช่วยราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง

By | 2020-08-04T13:17:10+00:00 04 สิงหาคม 2020 13:17 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการ ที่มีความประสงค์ไปช่วยราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง รายละเอียด

โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 30

By | 2020-08-04T11:21:05+00:00 04 สิงหาคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 30 -   รายชื่อข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 30

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

By | 2020-08-04T10:44:58+00:00 04 สิงหาคม 2020 10:44 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

-  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ -  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ  -  หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0707.7/22334 ลว 4 สิงหาคม 2563  -  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง