ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง

By | 2019-01-18T15:25:13+00:00 18 มกราคม 2019 15:25 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง รายละเอียด

กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา

By | 2019-01-18T12:02:03+00:00 18 มกราคม 2019 12:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ รายละเอียด

การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ

By | 2019-01-18T11:53:36+00:00 18 มกราคม 2019 11:48 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ รายละเอียด ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

By | 2019-01-17T14:57:00+00:00 17 มกราคม 2019 14:42 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, เอกสารดาวน์โหลด|

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550   ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน และความรู้ด้านการบริหารจัดการโภชนาการ ประกอบด้วย                                                           สุขาภิบาลอาหาร ,โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne disease) ,โภชนบำบัด , การคำนวณพลังงานและสารอาหาร   นโยบายกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ [...]

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา่

By | 2019-01-15T14:06:53+00:00 15 มกราคม 2019 14:06 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา่ รายละเอียด  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

By | 2019-01-15T14:02:50+00:00 15 มกราคม 2019 14:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2019-01-14T16:24:27+00:00 14 มกราคม 2019 16:24 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รายละเอียด  

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษพัทยา

By | 2019-01-14T15:30:27+00:00 14 มกราคม 2019 15:30 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษพัทยา รายละเอียด

การจัดทำประวัติผู้ที่สมควรเสนอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

By | 2019-01-14T10:22:46+00:00 14 มกราคม 2019 10:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การจัดทำประวัติผู้ที่สมควรเสนอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียด