ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี

By | 2020-05-29T11:45:31+00:00 29 พฤษภาคม 2020 11:45 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20

By | 2020-05-29T11:41:38+00:00 29 พฤษภาคม 2020 11:41 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

By | 2020-05-27T10:03:43+00:00 27 พฤษภาคม 2020 10:03 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) รายละเอียด

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร

By | 2020-05-25T17:46:36+00:00 25 พฤษภาคม 2020 17:46 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์- อาทิตย์)

By | 2020-05-25T11:26:35+00:00 25 พฤษภาคม 2020 11:25 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์- อาทิตย์) รายละเอียด

สถาบันการศึกษาทางไกล ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

By | 2020-05-25T11:21:17+00:00 25 พฤษภาคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สถาบันการศึกษาทางไกล ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

By | 2020-05-25T11:18:24+00:00 25 พฤษภาคม 2020 11:18 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด