ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป:การจัดเอกสาทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM)

By | 2021-04-16T17:08:53+00:00 16 เมษายน 2021 17:08 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป:การจัดเอกสาทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM) รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ อำนวยการ ระดับสูง 2 ตำแหน่ง

By | 2021-04-10T11:03:45+00:00 10 เมษายน 2021 10:51 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ อำนวยการ ระดับสูง 2 ตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

By | 2021-04-16T17:11:19+00:00 09 เมษายน 2021 11:17 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด

ขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งข้าราชการในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 32

By | 2021-04-09T11:12:19+00:00 09 เมษายน 2021 11:12 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด

เอกสารประกอบการอ่านสอบข้อเขียนฯ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2021-04-08T11:53:13+00:00 07 เมษายน 2021 16:58 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

เอกสารประกอบการอ่านสอบข้อเขียนฯ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี

By | 2021-04-07T11:10:18+00:00 07 เมษายน 2021 11:10 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีบุคลากรในสังกัดดรมราชทัณฑ์ฝ่าฝืนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By | 2021-04-05T15:03:02+00:00 05 เมษายน 2021 15:03 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด