ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

By | 2019-05-17T10:29:02+00:00 17 พฤษภาคม 2019 10:26 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง รายละเอียด

การเสนอช่ื่อนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

By | 2019-05-16T10:19:37+00:00 16 พฤษภาคม 2019 10:19 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การเสนอช่ื่อนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

By | 2019-05-16T13:35:09+00:00 16 พฤษภาคม 2019 9:56 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง รายละเอียด เอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง

By | 2019-05-16T09:50:34+00:00 16 พฤษภาคม 2019 9:50 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง รายละเอียด

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-05-15T14:59:24+00:00 15 พฤษภาคม 2019 14:59 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด

การตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

By | 2019-05-14T11:27:04+00:00 14 พฤษภาคม 2019 11:27 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด

บัญชีตำแหน่งที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2019-05-14T09:53:30+00:00 14 พฤษภาคม 2019 9:53 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

บัญชีตำแหน่งที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-05-13T19:01:57+00:00 13 พฤษภาคม 2019 19:01 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2019-05-10T18:37:24+00:00 10 พฤษภาคม 2019 17:35 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ -ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) -ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) -ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ -ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) -ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ -เอกสารที่ส่งมาด้วย 1 -เอกสารที่ส่งมาด้วย 2  (ระบบจะเปิดให้เข้าลงทะเบียนและบันทึกทะเบียนประวัติ วันที่ 14  พ.ค. 2562) -เอกสารที่ส่งมาด้วย 3 -หนังสือยืนยันความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (กรณีข้าราชการเปลี่ยนสายงาน)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2019-05-10T17:00:13+00:00 10 พฤษภาคม 2019 17:00 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด