ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

By | 2019-03-26T14:53:16+00:00 26 มีนาคม 2019 14:53 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดยโสธร

By | 2019-03-25T16:12:24+00:00 25 มีนาคม 2019 16:12 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

By | 2019-03-25T09:15:52+00:00 25 มีนาคม 2019 9:15 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษพัทยา

By | 2019-03-22T14:55:15+00:00 22 มีนาคม 2019 14:55 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษพัทยา รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง

By | 2019-03-21T13:31:44+00:00 21 มีนาคม 2019 13:31 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง รายละเอียด

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

By | 2019-03-20T17:02:31+00:00 20 มีนาคม 2019 17:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) รายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รอบวันที่ 1 เมษายน 2562

By | 2019-03-20T16:57:00+00:00 20 มีนาคม 2019 16:57 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รอบวันที่ 1 เมษายน 2562 รายละเอียด

มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

By | 2019-03-20T13:16:09+00:00 20 มีนาคม 2019 13:16 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม

By | 2019-03-19T15:27:06+00:00 19 มีนาคม 2019 15:27 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม รายละเอียด

การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติด้านการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By | 2019-03-18T15:24:05+00:00 18 มีนาคม 2019 15:24 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติด้านการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด