ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

By | 2019-12-06T16:26:29+00:00 06 ธันวาคม 2019 16:26 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด 1 รายละเอียด 2

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7

By | 2019-12-04T17:01:42+00:00 04 ธันวาคม 2019 17:01 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 รายละเอียด

หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ

By | 2019-12-04T16:59:14+00:00 04 ธันวาคม 2019 16:59 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

หลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ รายละเอียด

การหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

By | 2019-12-04T16:56:54+00:00 04 ธันวาคม 2019 16:56 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

By | 2019-12-04T10:43:41+00:00 04 ธันวาคม 2019 10:43 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

By | 2019-12-02T15:35:51+00:00 02 ธันวาคม 2019 15:35 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเข้ารับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2562 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2563

By | 2019-12-02T15:07:49+00:00 02 ธันวาคม 2019 15:07 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด

การส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2019-11-26T16:29:08+00:00 26 พฤศจิกายน 2019 16:29 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563

By | 2019-11-25T15:00:19+00:00 25 พฤศจิกายน 2019 15:00 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

By | 2019-11-21T13:42:31+00:00 21 พฤศจิกายน 2019 13:42 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น รายละเอียด