ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมพัฒนาสังคมฯรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

By | 2020-10-21T09:53:27+00:00 21 ตุลาคม 2020 9:53 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาผุู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

By | 2020-10-21T09:45:41+00:00 21 ตุลาคม 2020 9:45 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาผุู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

By | 2020-10-19T09:46:54+00:00 19 ตุลาคม 2020 9:46 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

By | 2020-10-14T11:29:28+00:00 14 ตุลาคม 2020 11:29 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รายละเอียด

ขอแก้ไขข้อความ “สิ่งที่ส่งมาด้วย 6” ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0707.4/46483 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

By | 2020-10-12T11:43:07+00:00 12 ตุลาคม 2020 11:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ขอแก้ไขข้อความ "สิ่งที่ส่งมาด้วย 6" ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0707.4/46483 ลงวันที่ 10 กันยายน 256  

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By | 2020-10-09T10:47:31+00:00 09 ตุลาคม 2020 10:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ -รายละเอียด -หลักฐานประกอบการรายงานตัว  -ใบประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตรที่ใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านความขาดแคลน -ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการบรรจุใหม่* -ใบรายการสั่งซื้อสินค้า -ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 2020-10-08T16:38:26+00:00 08 ตุลาคม 2020 16:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน

By | 2020-10-08T09:03:35+00:00 08 ตุลาคม 2020 9:03 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน รายละเอียด