ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กำชับข้าราชการผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2021-01-21T09:37:32+00:00 21 มกราคม 2021 9:37 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กำชับข้าราชการผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อผู้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2021-01-19T15:45:28+00:00 19 มกราคม 2021 15:45 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อผู้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รายละเอียด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ

By | 2021-01-18T17:22:54+00:00 18 มกราคม 2021 17:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ รายละเอียด

องค์การคลังสินค้ารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

By | 2021-01-18T17:20:15+00:00 18 มกราคม 2021 17:20 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

องค์การคลังสินค้ารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) รายละเอียด

ขยายระยะเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2021-01-14T16:24:20+00:00 14 มกราคม 2021 16:24 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สังกัดเรือนจำ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

By | 2021-01-14T10:17:03+00:00 14 มกราคม 2021 10:15 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สังกัดเรือนจำ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รายละเอียด

สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน

By | 2021-01-14T09:22:44+00:00 14 มกราคม 2021 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด

สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy:DIB )) จำนวน 30 ทุน

By | 2021-01-14T09:19:08+00:00 14 มกราคม 2021 9:19 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รายละเอียด