เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-07-02T13:31:51+00:00 02 กรกฎาคม 2019 13:31 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By | 2019-06-28T16:20:49+00:00 27 มิถุนายน 2019 22:57 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.correct.go.th/ita/023April2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023March2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023February2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023January2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023December2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023November2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023October2561.pdf            

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 2019-06-27T22:51:21+00:00 27 มิถุนายน 2019 22:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

By | 2019-06-28T16:11:59+00:00 27 มิถุนายน 2019 22:18 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.correct.go.th/ita/กค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กคจ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทป.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทว.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กปพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพน.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพร.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กม.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ตน.xls http://www.correct.go.th/ita/บค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ยผ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สผต.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สล.xlsx

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 2019-06-27T21:54:12+00:00 27 มิถุนายน 2019 21:54 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Draft)