ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-03-07T09:18:12+00:00 07 มีนาคม 2019 9:18 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำอำเภอบัวใหญ่003

การตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

By | 2019-03-06T09:52:17+00:00 06 มีนาคม 2019 9:52 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมโดยชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

By | 2019-03-06T09:46:34+00:00 06 มีนาคม 2019 9:46 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจราชการ เรือนจำจังหวัดสงขลา

By | 2019-02-27T15:33:28+00:00 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:31 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ รณรงค์ “

By | 2019-02-27T15:28:35+00:00 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:28 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฏหมายฯ

By | 2019-02-27T15:24:49+00:00 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:22 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ (หญิง) เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-02-15T09:44:08+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:44 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกอบเรือนจำอำเภอบัวใหญ่002

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนและจัด

By | 2019-02-15T09:41:01+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:41 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

By | 2019-02-08T11:29:36+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557&parent=1232

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

By | 2019-02-08T09:42:42+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 9:42 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|