ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือนกันยายน 2563 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2020-10-14T13:49:06+00:00 14 ตุลาคม 2020 13:49 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลขายเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-09-29T09:11:26+00:00 29 กันยายน 2020 9:11 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลขายเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-09-25T11:51:58+00:00 25 กันยายน 2020 11:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

รายละเอียด "คลิก"

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-23T18:13:22+00:00 23 กันยายน 2020 18:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

By | 2020-09-18T17:36:31+00:00 18 กันยายน 2020 17:36 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุงและข้าวสารขาว 5 เปอร์เซ็นต์) ประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2020-09-13T18:25:57+00:00 13 กันยายน 2020 18:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศทัณฑสถานหญิงสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาปรับปรุงสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-08T13:29:05+00:00 08 กันยายน 2020 13:29 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

แผนการจัดจ้างประกวดราคาปรับปรุงสถานพยาบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบริโภคสำหรับ ผตข (อาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)และข้าวสารขาว ๕%

By | 2020-09-02T10:21:03+00:00 02 กันยายน 2020 10:21 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบริโภคสำหรับ ผตข (อาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสารขาว ๕% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เรือนจำกลางนครปฐม

By | 2020-08-04T15:53:13+00:00 04 สิงหาคม 2020 15:52 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ