ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ

By | 2021-02-16T15:21:20+00:00 16 กุมภาพันธ์ 2021 15:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

https://drive.google.com/file/d/1fMwHd9Cd_tdGiwtUlbuEhj4H1lwV4kRe/view?usp=sharing

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ชั้นปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

By | 2021-02-16T13:21:05+00:00 16 กุมภาพันธ์ 2021 13:21 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ชั้นปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนและลานโดยรอบ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

By | 2021-01-18T17:37:17+00:00 18 มกราคม 2021 17:37 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

By | 2020-12-16T10:42:19+00:00 16 ธันวาคม 2020 10:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง 64

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

By | 2020-12-02T11:07:17+00:00 02 ธันวาคม 2020 11:07 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รายละเอียด

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ก๊าซ) สำหรับผู้ต้องขัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-13T14:19:32+00:00 13 พฤศจิกายน 2020 14:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ก๊าซ) สำหรับผู้ต้องขัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้))

By | 2020-11-09T11:56:32+00:00 09 พฤศจิกายน 2020 11:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี พ.ศ.2564

By | 2020-10-21T13:19:54+00:00 21 ตุลาคม 2020 13:19 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564