ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เรือนจำกลางนครปฐม

By | 2020-08-04T15:53:13+00:00 04 สิงหาคม 2020 15:52 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รจจ.ปทุมธานี(ฉบับที่2)

By | 2020-06-23T19:19:21+00:00 23 มิถุนายน 2020 19:18 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้าน รจจ.ปทุมธานี(ฉบับที่2)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By | 2020-06-09T09:54:38+00:00 08 มิถุนายน 2020 15:16 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

1.วิเคราะห์ผล ITA 2562 2.ประกาศกรมราชทัณฑ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3.ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุม และรายละเอียดการประชุมทาง Video Conference การประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง

By | 2020-06-05T19:56:27+00:00 05 มิถุนายน 2020 16:31 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง จากเดิมวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง ให้เข้าการประชุมผ่านระบบ Cisco Japper  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-20T16:08:54+00:00 20 พฤษภาคม 2020 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

กองทัณฑวิทยา โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา ขอเชิญเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของกระทรวงยุติธรรม (หมายเลขห้องประชุม 1059121)  โดยมีพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการน้ำเสียเพื่อให้การดำเนินการในขั้นต่อไปสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น  

ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม.2563 ทสญ.ธนบุรี

By | 2020-05-08T11:04:33+00:00 08 พฤษภาคม 2020 10:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ร่าง ประกาศ (07052563) ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ (07052563) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น คุณลักษณะเฉพาะชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง คุณลักษณะเฉพาะหม้อต้มเครื่องมือ คุณลักษณะเฉพาะเครืองตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง Body Scanner พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 2020-04-29T16:20:25+00:00 29 เมษายน 2020 16:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู วงเงิน 27,900.- บาท ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 280 รายการ วงเงิน 277,975.- บาท