ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-20T16:08:54+00:00 20 พฤษภาคม 2020 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

กองทัณฑวิทยา โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา ขอเชิญเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของกระทรวงยุติธรรม (หมายเลขห้องประชุม 1059121)  โดยมีพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการน้ำเสียเพื่อให้การดำเนินการในขั้นต่อไปสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น  

ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม.2563 ทสญ.ธนบุรี

By | 2020-05-08T11:04:33+00:00 08 พฤษภาคม 2020 10:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ร่าง ประกาศ (07052563) ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ (07052563) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น คุณลักษณะเฉพาะชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง คุณลักษณะเฉพาะหม้อต้มเครื่องมือ คุณลักษณะเฉพาะเครืองตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง Body Scanner พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 2020-04-29T16:20:25+00:00 29 เมษายน 2020 16:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู วงเงิน 27,900.- บาท ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 280 รายการ วงเงิน 277,975.- บาท

เรือนจำกลางสงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสูทกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2020-04-21T16:40:38+00:00 21 เมษายน 2020 16:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

เรือนจำกลางสงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสูทกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร 1  เอกสาร 2

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายเรือนจำโครงสร้างเบา เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง สังกัดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

By | 2020-03-30T13:49:24+00:00 30 มีนาคม 2020 13:49 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศผู้ชนะ