tawisak

/ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

About ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

This author has not yet filled in any details.
So far ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ has created 63 blog entries.

ขยายเวลารับสมัครโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ”

By | 2019-09-06T15:38:32+00:00 06 กันยายน 2019 13:45 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

  กรมราชทัณฑ์ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ "ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ" เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ ชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน จิบกาแฟชิวๆในบ้านดิน และทัศนาแปลงเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หมายเหตุ ผู้สมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่ 6 กันยายน - 11 กันยายน 2562 จะได้รับเสื้อภายหลัง วันที่ 15 กันยายน 2562 โดยจะจัดส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์ ลิ้งสมัคร แบบทีม ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบทีม ลิ้งสมัครแบบรายบุคคล ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์โครงการ ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ๒. เผยแพร่ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แก่ผู้ต้องขัง [...]

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-09-04T11:19:55+00:00 04 กันยายน 2019 11:19 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-09-04T11:17:15+00:00 04 กันยายน 2019 11:16 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-07-02T13:31:51+00:00 02 กรกฎาคม 2019 13:31 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-06-20T13:40:26+00:00 20 มิถุนายน 2019 13:40 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารดาวน์โหลด

คัดเลือกวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ลูกเสือและชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-06-07T10:15:10+00:00 07 มิถุนายน 2019 10:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 2 โครงการ เอกสารแนบท้าย3-ลูกเสือ เอกสารแนบท้าย-3-ชุมชนบำบัด  

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ ติดตั้งเต็นท์สีขาวหลังคาโค้ง ปูพื้นฟอร์ ติดตั้งพัดลม และทำความสะอาดห้องน้ำ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T18:55:46+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:43 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T22:59:52+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด