tawisak

/ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

About ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

This author has not yet filled in any details.
So far ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ has created 37 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานองค์เจ้าพ่อเจตคุปต์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-02-13T16:04:28+00:00 13 กุมภาพันธ์ 2019 16:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารการยื่นใบสมัครและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการใช้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

By | 2019-02-13T09:04:16+00:00 13 กุมภาพันธ์ 2019 9:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เรือนจำจังหวัดตรัง

By | 2019-01-31T13:58:11+00:00 31 มกราคม 2019 13:58 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

By | 2019-01-31T13:50:50+00:00 31 มกราคม 2019 13:50 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัด คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ (ปรับปรุง ต.ค.62) วิธีการลงข้อมูล การบำบัด รท.101 หลักสูตรก่อนปล่อย 3 วัน หลักสูตรปรับเปลี่ยน 12 วัน

จ้างเหมาการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง เรือนจำชั่วคราวปงยางคก

By | 2019-01-30T10:50:52+00:00 30 มกราคม 2019 10:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

By | 2019-01-21T15:10:32+00:00 21 มกราคม 2019 15:09 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธีเปิด กรมราชทัณฑ์ขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกท่านร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ" โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ Link เว็บไซต์นี้ http://www.dwf.go.th/Content/View/5111/3

ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

By | 2019-01-23T13:58:31+00:00 17 มกราคม 2019 14:42 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, เอกสารดาวน์โหลด|

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550   ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน และความรู้ด้านการบริหารจัดการโภชนาการ ประกอบด้วย                                                           สุขาภิบาลอาหาร ,โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne disease) ,โภชนบำบัด , การคำนวณพลังงานและสารอาหาร   นโยบายกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ [...]

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550

By | 2019-01-09T11:04:31+00:00 09 มกราคม 2019 11:04 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

เอกสารดาวน์โหลด