tawisak

/ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

About ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

This author has not yet filled in any details.
So far ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ has created 58 blog entries.

คัดเลือกวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ลูกเสือและชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-06-07T10:15:10+00:00 07 มิถุนายน 2019 10:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 2 โครงการ เอกสารแนบท้าย3-ลูกเสือ เอกสารแนบท้าย-3-ชุมชนบำบัด  

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ ติดตั้งเต็นท์สีขาวหลังคาโค้ง ปูพื้นฟอร์ ติดตั้งพัดลม และทำความสะอาดห้องน้ำ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T18:55:46+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:43 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T22:59:52+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-05-03T10:56:11+00:00 03 พฤษภาคม 2019 10:56 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-05-03T10:53:40+00:00 03 พฤษภาคม 2019 10:53 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-05-03T10:50:34+00:00 03 พฤษภาคม 2019 10:50 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-04-23T11:17:58+00:00 23 เมษายน 2019 11:17 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ปกร. 4/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-04-23T11:22:57+00:00 23 เมษายน 2019 11:13 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ ปกร. 3/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารดาวน์โหลด