tawisak

/ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

About ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

This author has not yet filled in any details.
So far ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ has created 65 blog entries.

ภาพกิจกรรมโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019

By | 2019-09-17T09:00:48+00:00 16 กันยายน 2019 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ราชทัณฑ์ จัดโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคม ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษด้านทุน การประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และหารายได้สมทบทุนก้าวเพื่อโอกาส สำหรับให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอย่างดี   ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1Li4o-dOT_E5vhihlbOIxfYQw3-siXUsC?usp=sharing วีดีโอ https://youtu.be/TvNFyllST6Y   https://youtu.be/Sn0YRNsIs9Y   https://www.youtube.com/watch?v=lOSeDv7Xbzg&feature=youtu.be

ขยายเวลารับสมัครโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ”

By | 2019-09-06T15:38:32+00:00 06 กันยายน 2019 13:45 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

  กรมราชทัณฑ์ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ "ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ" เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ ชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน จิบกาแฟชิวๆในบ้านดิน และทัศนาแปลงเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หมายเหตุ ผู้สมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่ 6 กันยายน - 11 กันยายน 2562 จะได้รับเสื้อภายหลัง วันที่ 15 กันยายน 2562 โดยจะจัดส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์ ลิ้งสมัคร แบบทีม ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบทีม ลิ้งสมัครแบบรายบุคคล ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์โครงการ ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ๒. เผยแพร่ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แก่ผู้ต้องขัง [...]

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-09-04T11:19:55+00:00 04 กันยายน 2019 11:19 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-09-04T11:17:15+00:00 04 กันยายน 2019 11:16 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-07-02T13:31:51+00:00 02 กรกฎาคม 2019 13:31 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 2019-06-20T13:40:26+00:00 20 มิถุนายน 2019 13:40 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารดาวน์โหลด

คัดเลือกวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ลูกเสือและชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-06-07T10:15:10+00:00 07 มิถุนายน 2019 10:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 2 โครงการ เอกสารแนบท้าย3-ลูกเสือ เอกสารแนบท้าย-3-ชุมชนบำบัด  

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ ติดตั้งเต็นท์สีขาวหลังคาโค้ง ปูพื้นฟอร์ ติดตั้งพัดลม และทำความสะอาดห้องน้ำ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T18:55:46+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:43 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 52)

By | 2019-05-08T22:59:52+00:00 08 พฤษภาคม 2019 16:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารดาวน์โหลด