chairat.kae

/ชัยรัตน์ แก้วเทศ

About ชัยรัตน์ แก้วเทศ

This author has not yet filled in any details.
So far ชัยรัตน์ แก้วเทศ has created 93 blog entries.

รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เรือนจำกลางนครปฐม

By | 2020-08-04T15:53:13+00:00 04 สิงหาคม 2020 15:52 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

By | 2020-07-31T15:59:56+00:00 31 กรกฎาคม 2020 15:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารdowload

ประกาศทัณฑสถานหญิงกลางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

By | 2020-06-08T20:08:47+00:00 08 มิถุนายน 2020 20:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศทัณฑสถานหญิงกลางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By | 2020-06-09T09:54:38+00:00 08 มิถุนายน 2020 15:16 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

1.วิเคราะห์ผล ITA 2562 2.ประกาศกรมราชทัณฑ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3.ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ 2563

ประกาศทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-05-19T21:36:08+00:00 19 พฤษภาคม 2020 21:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศทัณฑสถานหญิงกลางเรื่องประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e.1/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโครงการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ