chairat.kae

/ชัยรัตน์ แก้วเทศ

About ชัยรัตน์ แก้วเทศ

This author has not yet filled in any details.
So far ชัยรัตน์ แก้วเทศ has created 13 blog entries.

โปรแกรมเอ้นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์

By | 2019-05-03T10:08:59+00:00 03 พฤษภาคม 2019 9:51 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

โปรแกรมป้องกันไวรัส Nod32 Endpoint ของกรมราชทัณฑ์มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย Public ID : 33B-HH3-XGR สามารถประสานงานเพื่่อขอ license key ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเอ็นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections for windows 64 bit สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ ...... ... . . . . ดาวน์โหลด    โปรแกรมเอ็นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections for windows 32 bit สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ ...... ... . . . . ดาวน์โหลด   

ประกาศเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมกระบะฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-03-26T15:37:21+00:00 26 มีนาคม 2019 15:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมกระบะฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1   /  หน้า 2 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2562 รายละเอียดคุณลักษณะยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

By | 2019-03-19T15:33:25+00:00 19 มีนาคม 2019 15:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์

ประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-01-22T21:32:45+00:00 22 มกราคม 2019 21:29 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...... เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ประกาศเรือนจำกลางนครราชสีมาเรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ร้านสงเคราะห์ผู้จ้องขัง โดยวิธีขายทอดตลาด

By | 2019-01-07T15:13:00+00:00 07 มกราคม 2019 15:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางนครราชสีมาเรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ร้านสงเคราะห์ผู้จ้องขัง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศทัณฑสถา่นหญิงธนบุรีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2

By | 2019-01-07T15:10:00+00:00 07 มกราคม 2019 10:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศทัณฑสถา่นหญิงธนบุรีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-11-22T22:19:34+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 22:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-11-22T22:18:43+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 22:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-11-22T22:17:49+00:00 22 พฤศจิกายน 2018 22:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2018-10-25T20:59:08+00:00 25 ตุลาคม 2018 20:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง