kreang

About kreang kreang

This author has not yet filled in any details.
So far kreang kreang has created 5 blog entries.

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2020-05-22T14:40:09+00:00 22 พฤษภาคม 2020 14:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เพื่อเพิ่มพื้นที่นอนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดดังนี้ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ ขอบเขตงานซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ ใบเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2020-05-08T15:44:34+00:00 07 พฤษภาคม 2020 14:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง ขอบเขตงานซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง ใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเลี้ยงผู้ต้องขัง

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2020-04-29T14:08:33+00:00 29 เมษายน 2020 13:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  สามารถดาวโหลดเอกสารได้ดังนี้ ประกาศราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ขอบเขตงานซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ใบเสนอราคา คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง    

ประกาศการขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2019-09-04T14:24:57+00:00 04 กันยายน 2019 14:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศการขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

By | 2019-05-16T15:27:39+00:00 16 พฤษภาคม 2019 15:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

-ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง -เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง -คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง -ใบเสนอราคา แต่ละรายการ