unchalee

/อัญชลีย์ จันทรง

About อัญชลีย์ จันทรง

This author has not yet filled in any details.
So far อัญชลีย์ จันทรง has created 22 blog entries.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงบุรี …..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-12-09T15:51:45+00:00 09 ธันวาคม 2019 15:51 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงบุรี  เอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงธนบุรี …..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-12-09T15:42:52+00:00 09 ธันวาคม 2019 15:42 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  เอกสารแนบ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี …..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-11-15T16:25:27+00:00 15 พฤศจิกายน 2019 16:25 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี   เอกสารแนบ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี ….ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-10-18T11:00:49+00:00 18 ตุลาคม 2019 11:00 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี  เอกสารแนบ

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๖๓ ….ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-09-24T15:33:50+00:00 24 กันยายน 2019 15:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๖๓  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ….ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-09-09T13:45:53+00:00 09 กันยายน 2019 13:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓  เอกสารแนบ

ประกาศ ประมูลเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ …..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-09-03T16:00:00+00:00 03 กันยายน 2019 16:00 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ประมูลเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ  เอกสารแนบ

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓…..ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-09-03T15:55:38+00:00 03 กันยายน 2019 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารแนบ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ….. ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-08-28T11:01:00+00:00 28 สิงหาคม 2019 11:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทสญ.ธนบุรี

By | 2019-04-18T09:21:21+00:00 18 เมษายน 2019 9:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี เอกสารแนบ