popphit2

/จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

About จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก has created 23 blog entries.

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ครั้งที่ ๒ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-16T14:37:51+00:00 16 พฤศจิกายน 2018 14:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ครั้งที่ ๒  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องใต้อาคารเรือนนอน๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-16T09:39:14+00:00 16 พฤศจิกายน 2018 9:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องใต้อาคารเรือนอน ๗ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-14T16:24:10+00:00 14 พฤศจิกายน 2018 16:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ชุดขับถ่าย(หม้อนอนสแตนเลสพร้อมที่ปัสสาวะชาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-14T10:57:15+00:00 14 พฤศจิกายน 2018 10:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำดื่มสำหรับผู้ต้องขัง  โครงการปูกระเบื้องพื้นใต้อาคารเรือนนอน ๗ แดน ๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-09T14:53:47+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 14:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ๑.  เครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็น ๑ เครื่อง ๒. ถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์ ๑ ชุด ๓. หูฟังทางการแพทย์  ๒ เครื่อง ๔. เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง  ๑ ชุด ๕. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  ๑ เครื่อง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-07T19:13:57+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 19:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-07T16:23:28+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 16:23 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-07T08:46:59+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 8:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-07T07:54:25+00:00 07 พฤศจิกายน 2018 7:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  ๑.  เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนอัตโนมัต ๒. รถเข็นทำแผล ๓. รถเข็นผู้ป่วยพร้อมเปลห้าม ๔. รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2018-11-01T14:17:49+00:00 01 พฤศจิกายน 2018 14:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก