popphit2

/จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

About จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก has created 93 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-06-06T08:09:44+00:00 06 มิถุนายน 2019 8:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-06-05T14:25:42+00:00 05 มิถุนายน 2019 14:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-06-03T08:11:46+00:00 03 มิถุนายน 2019 8:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-27T15:04:10+00:00 27 พฤษภาคม 2019 15:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเข้าค่ายคนดี TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-27T14:55:45+00:00 27 พฤษภาคม 2019 14:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเข้าค่ายคนดี TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ และวัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-24T16:42:42+00:00 24 พฤษภาคม 2019 16:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมงวดที่ ๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-22T15:34:16+00:00 22 พฤษภาคม 2019 15:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมงวดที่ ๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เพิ่มเติมงวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-22T08:15:38+00:00 22 พฤษภาคม 2019 8:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เพิ่มเติมงวดที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถดูดกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-14T14:47:42+00:00 14 พฤษภาคม 2019 14:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถดูดกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-05-07T15:58:28+00:00 07 พฤษภาคม 2019 15:58 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก