popphit2

/จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

About จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก has created 167 blog entries.

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา งวดที่ ๒ ที่องค์การเภสัชกรรมไม่มีผลิตและจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-05-12T13:21:28+00:00 12 พฤษภาคม 2020 13:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-05-07T10:44:07+00:00 07 พฤษภาคม 2020 10:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-30T15:52:26+00:00 30 เมษายน 2020 15:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงที่พักศาลาอเนกประสงค์ สำหรับผู้ต้องขัง แดน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-29T13:25:17+00:00 29 เมษายน 2020 13:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงที่พักศาลาอเนกประสงค์ สำหรับผู้ต้องขัง แดน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงเตียงนอน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-28T13:33:38+00:00 28 เมษายน 2020 13:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงเตียงนอน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือมีนาคม ๒๕๖๓) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-04-23T14:43:39+00:00 23 เมษายน 2020 14:43 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือมีนาคม ๒๕๖๓) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-08T09:13:20+00:00 08 เมษายน 2020 9:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-04-01T11:09:57+00:00 01 เมษายน 2020 11:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-03-31T14:19:58+00:00 31 มีนาคม 2020 14:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-03-30T15:14:33+00:00 30 มีนาคม 2020 15:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง