popphit2

/จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

About จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก has created 114 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-12T10:38:41+00:00 12 กันยายน 2019 10:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีทอดตลาด เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-06T16:19:16+00:00 06 กันยายน 2019 16:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีทอดตลาด  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-06T10:33:35+00:00 06 กันยายน 2019 10:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับหุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-05T14:20:57+00:00 05 กันยายน 2019 14:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับหุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยภาคบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-04T10:19:35+00:00 04 กันยายน 2019 10:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยภาคบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.๐๖ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-09-02T08:49:14+00:00 02 กันยายน 2019 8:49 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.๐๖ งานจัดจ้างเหมาบริการพนักงงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-08-23T15:12:24+00:00 23 สิงหาคม 2019 15:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประกาศจังหวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-08-27T11:37:10+00:00 23 สิงหาคม 2019 11:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 

ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-08-22T14:17:38+00:00 22 สิงหาคม 2019 14:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-08-22T12:40:29+00:00 22 สิงหาคม 2019 12:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก