popphit2

/จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

About จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far จักรพงษ์ รจก.พิษณุโลก has created 136 blog entries.

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-01-15T15:38:54+00:00 15 มกราคม 2020 15:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขอบเขตของงาน

ประกาศร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-01-09T18:26:25+00:00 09 มกราคม 2020 18:26 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ราคากลางและขอบเขตของงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06

By | 2020-01-02T15:10:18+00:00 02 มกราคม 2020 15:10 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2020-01-02T14:54:23+00:00 02 มกราคม 2020 14:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจู่โจมตรวจค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-12-12T08:36:18+00:00 12 ธันวาคม 2019 8:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจู่โจมตรวจค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-12-06T09:41:00+00:00 06 ธันวาคม 2019 9:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-11-15T14:17:07+00:00 15 พฤศจิกายน 2019 14:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-11-12T15:06:34+00:00 12 พฤศจิกายน 2019 15:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการโครงการงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-11-11T15:04:06+00:00 11 พฤศจิกายน 2019 15:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ ใบพัดเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 2019-11-05T11:56:36+00:00 05 พฤศจิกายน 2019 11:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ ใบพัดเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก