angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 199 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-06-25T09:33:15+00:00 25 มิถุนายน 2020 9:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19

By | 2020-06-22T11:56:47+00:00 22 มิถุนายน 2020 11:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

By | 2020-06-22T11:48:58+00:00 22 มิถุนายน 2020 11:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนลูกซองบรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-06-12T17:16:15+00:00 12 มิถุนายน 2020 17:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนลูกซองบรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-06-12T13:45:47+00:00 12 มิถุนายน 2020 13:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ จ้างดำเนินการสอบในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 87 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-06-12T13:10:54+00:00 12 มิถุนายน 2020 13:10 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จ้างดำเนินการสอบในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 87 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-11T09:52:54+00:00 11 มิถุนายน 2020 9:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-02T17:02:53+00:00 02 มิถุนายน 2020 17:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-06-01T11:25:48+00:00 01 มิถุนายน 2020 11:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencr Televisit)