angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 231 blog entries.

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-11-27T17:46:16+00:00 27 พฤศจิกายน 2020 17:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  เอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก ราคากลางการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2020-11-25T16:47:08+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งหุ่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:41:36+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งหุ่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:37:38+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-11-25T16:23:46+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:23 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

By | 2020-11-16T17:36:50+00:00 16 พฤศจิกายน 2020 17:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2020-11-16T17:33:28+00:00 16 พฤศจิกายน 2020 17:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-11-12T15:16:05+00:00 12 พฤศจิกายน 2020 15:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-11-09T16:53:24+00:00 09 พฤศจิกายน 2020 16:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-05T18:22:10+00:00 05 พฤศจิกายน 2020 18:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง