angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 274 blog entries.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-06-04T10:31:54+00:00 04 มิถุนายน 2021 10:31 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By | 2021-06-02T14:09:48+00:00 02 มิถุนายน 2021 14:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-05-19T13:08:50+00:00 19 พฤษภาคม 2021 13:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2021-04-27T13:07:10+00:00 27 เมษายน 2021 13:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์

By | 2021-04-08T08:38:07+00:00 08 เมษายน 2021 8:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2021-04-02T13:48:09+00:00 02 เมษายน 2021 13:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพืด้านการจำแนกผู้ต้องขัง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

By | 2021-03-31T15:25:31+00:00 31 มีนาคม 2021 15:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

By | 2021-03-31T15:22:43+00:00 31 มีนาคม 2021 15:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

By | 2021-03-31T15:21:13+00:00 31 มีนาคม 2021 15:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2021-03-25T17:45:02+00:00 25 มีนาคม 2021 17:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์