angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 213 blog entries.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-09-17T11:53:28+00:00 17 กันยายน 2020 11:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-09-16T16:25:54+00:00 16 กันยายน 2020 16:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-09-16T16:12:00+00:00 16 กันยายน 2020 16:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-09-15T16:46:08+00:00 15 กันยายน 2020 16:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-09-14T16:56:48+00:00 14 กันยายน 2020 16:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

By | 2020-09-14T09:42:44+00:00 14 กันยายน 2020 9:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By | 2020-09-03T14:40:57+00:00 03 กันยายน 2020 14:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-08-27T14:48:18+00:00 27 สิงหาคม 2020 14:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ

By | 2020-08-26T10:06:20+00:00 26 สิงหาคม 2020 10:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงห้องกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2020-08-25T16:22:27+00:00 25 สิงหาคม 2020 16:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงห้องกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์