angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 29 blog entries.

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (e-bidding)

By | 2019-01-17T13:42:36+00:00 17 มกราคม 2019 13:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ TOR

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 142 แห่ง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-01-14T16:51:28+00:00 14 มกราคม 2019 16:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ่รายละเอียดคุณลักษณะ  

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุและระงับเหตุร้าย จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2019-01-14T11:56:25+00:00 14 มกราคม 2019 11:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุและระงับเหตุร้าย จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2019-01-10T17:38:22+00:00 10 มกราคม 2019 17:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงราคากลาง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโครงการ Telemedicine การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 142 แห่ง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-01-10T17:34:35+00:00 10 มกราคม 2019 17:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-12-27T15:15:34+00:00 27 ธันวาคม 2018 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-12-25T15:34:35+00:00 25 ธันวาคม 2018 15:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกวดราคา เอกสารแนบ  

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding

By | 2018-12-20T15:48:31+00:00 20 ธันวาคม 2018 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding

By | 2018-12-20T15:47:05+00:00 20 ธันวาคม 2018 15:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธี e- bidding

By | 2018-12-20T15:49:11+00:00 20 ธันวาคม 2018 15:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด