angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 127 blog entries.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-01-21T16:14:33+00:00 21 มกราคม 2020 16:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ตัองขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-01-20T15:58:05+00:00 20 มกราคม 2020 15:58 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ตัองขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2020-01-16T11:35:12+00:00 16 มกราคม 2020 11:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-14T13:53:26+00:00 14 มกราคม 2020 13:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-14T13:50:29+00:00 14 มกราคม 2020 13:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-12-25T11:28:02+00:00 25 ธันวาคม 2019 11:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการจัดจ้างเตรียมการพิธีเปิดการดำเนินงาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-12-20T16:27:00+00:00 20 ธันวาคม 2019 16:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1aS1XHQzwnxsTYnCS34Z3cxx-DHM0kfCp/view?usp=sharing

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4,939 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-12-20T16:17:05+00:00 20 ธันวาคม 2019 16:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1yvCrCQwhUnAEUCur-LlK8ySUy7eTHesw/view?usp=sharing

ประกาศปรับปรุงร่างขอบข่ายงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โครงการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 รายการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

By | 2019-12-17T14:13:45+00:00 17 ธันวาคม 2019 14:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/12zdjjBljOOxbTtzCxIKaPu98nYl1F4HE/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการและจัดทำห้องสุขภาพเพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

By | 2019-12-12T15:24:33+00:00 12 ธันวาคม 2019 15:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ