angkana

/อังคณา วิทยาภัณฑ์

About อังคณา วิทยาภัณฑ์

This author has not yet filled in any details.
So far อังคณา วิทยาภัณฑ์ has created 82 blog entries.

ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานทดแทน เพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-07-11T15:26:18+00:00 11 กรกฎาคม 2019 15:26 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 3

By | 2019-07-10T14:37:05+00:00 10 กรกฎาคม 2019 14:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อพร้อมติดตั้งระบบบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอาคารกรมราชทัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-07-09T16:10:55+00:00 09 กรกฎาคม 2019 16:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง ปร.4(1) ปร.4(2) ปร.4(3 ) ปร.4(4) ปร.4(5) ปร.5 ปร.6 แบบรูป 1 แบบรูป 2 แบบรูป 3 แบบรูป 4 แบบรูป 5 excel 1 excel 2 excel 3 excel 4 excel 5

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-07-08T16:51:24+00:00 08 กรกฎาคม 2019 16:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศแผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องพันธนาการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-06-28T12:57:53+00:00 28 มิถุนายน 2019 12:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

By | 2019-06-26T14:07:12+00:00 26 มิถุนายน 2019 14:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอาคารกรมราชทัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-06-21T10:19:27+00:00 21 มิถุนายน 2019 10:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ราคากลาง ปร.4 (1.1) ปร.4 (1.2) ปร.4 (2) ปร.4 (3) ปร.4 (4) ปร.5 ปร.6