taniprison

/วินัย ศรีทองขวัญ

About วินัย ศรีทองขวัญ

This author has not yet filled in any details.
So far วินัย ศรีทองขวัญ has created 34 blog entries.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 2019-09-12T10:36:53+00:00 12 กันยายน 2019 10:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศให้ สำนักรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเรือนจำกลางปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,233,180 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกาศฯ ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 2019-08-29T15:27:05+00:00 29 สิงหาคม 2019 15:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดแผน

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) เพิ่มเติม

By | 2019-07-10T12:56:45+00:00 10 กรกฎาคม 2019 12:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศ ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2019-07-05T15:15:31+00:00 05 กรกฎาคม 2019 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีเผยแพร่เผยการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด 2  

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศราคากลางเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

By | 2019-06-19T16:49:58+00:00 19 มิถุนายน 2019 16:49 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีจะดำเนินจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แบบ บก.06 ดาวน์โหลด  

เรือนจำกลางปัตตานีเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)

By | 2019-06-19T16:44:09+00:00 19 มิถุนายน 2019 16:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศ ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KW พร้อมติดตั้ง

By | 2019-06-18T14:26:12+00:00 18 มิถุนายน 2019 14:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศให้ บริษัทไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 kw พร้อมติดตั้ง ประกาศ  ดาวน์โหลด

ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KW พร้อมติดตั้ง

By | 2019-06-11T11:13:21+00:00 11 มิถุนายน 2019 11:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี เปิดเผยราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KW พร้อมติดตั้ง แบบ บก.06 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By | 2019-06-07T14:57:44+00:00 07 มิถุนายน 2019 14:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในเรือนจำกลางปัตตานี จำนวน 1 โครางการ ประกาศ ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี

By | 2019-05-17T13:38:52+00:00 17 พฤษภาคม 2019 13:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศราคากลางวัสดุปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี จำนวน 6 โครงการ ราคากลาง แบบปปช.07 ดาวน์โหลด