taniprison

/วินัย ศรีทองขวัญ

About วินัย ศรีทองขวัญ

This author has not yet filled in any details.
So far วินัย ศรีทองขวัญ has created 41 blog entries.

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-11-06T09:17:30+00:00 06 พฤศจิกายน 2019 9:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ดาวน์โหลด แผน ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) พ.ศ.2563

By | 2019-11-05T16:16:07+00:00 05 พฤศจิกายน 2019 16:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ  ดาวน์โหลด

เรือนนจำกลางปัตตานี ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องบริโภค สำหรับวันที่ 1 – 21 พย.2562

By | 2019-10-29T14:39:44+00:00 29 ตุลาคม 2019 14:39 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2562   ตารางแสดงวงเงิน ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับวันที่ 1-21 พย.62

By | 2019-10-29T14:24:30+00:00 29 ตุลาคม 2019 14:24 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

เรือนจำกลางปัตตานประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 1- 21 พฤศจิกายน 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-10-16T14:52:59+00:00 16 ตุลาคม 2019 14:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 - 31 ตุลาคม 2562) ประกาศ ดาวน์โหลด

เผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

By | 2019-09-30T11:34:45+00:00 30 กันยายน 2019 11:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

เรือนจำกลางปัตตานนีประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2019-09-18T09:57:21+00:00 18 กันยายน 2019 9:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสารขาว 5 % และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการจัดซื้อ  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 2019-09-12T10:36:53+00:00 12 กันยายน 2019 10:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศให้ สำนักรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเรือนจำกลางปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,233,180 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกาศฯ ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 2019-08-29T15:27:05+00:00 29 สิงหาคม 2019 15:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดแผน

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) เพิ่มเติม

By | 2019-07-10T12:56:45+00:00 10 กรกฎาคม 2019 12:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศ ดาวน์โหลด