taniprison

/วินัย ศรีทองขวัญ

About วินัย ศรีทองขวัญ

This author has not yet filled in any details.
So far วินัย ศรีทองขวัญ has created 55 blog entries.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-05-27T08:22:02+00:00 27 พฤษภาคม 2020 8:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงผู้ต้องขังแบบม้านั่ง ชนิด 10 ที่นั่ง ดาวน์โหลดไฟล์

เรือนจำกลางปัตตานประกาศยกเลิกประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขังแบบม้านั่งชนิด 10 ที่นั่ง

By | 2020-05-23T15:48:45+00:00 23 พฤษภาคม 2020 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขังแบบน้านั่งชนิด 10 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศกรมราชทัณฑ์(เรือนจำกลางปัตตานี ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกวดราคาซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังแบบม้านั่ง ชนิด 10 ที่นั่ง ครั้งที่ 2

By | 2020-04-29T16:13:33+00:00 29 เมษายน 2020 16:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชนิด 10 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2

By | 2020-04-22T08:02:00+00:00 22 เมษายน 2020 8:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะอาหารแบบม้านั่ง ชนิด 10 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ประกาศฯ เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

By | 2020-04-17T14:14:17+00:00 17 เมษายน 2020 14:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขัง  จำนวน 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ประกาศ  ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่ราคากลางติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุสือสาร

By | 2020-05-23T15:51:58+00:00 16 เมษายน 2020 13:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศเผยแพร่ราคากลางติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ขนาดกว้าง 18 นิ้ว สูง 60 เมตร แบบ บก 06 ดาวน์โหลด   ขอบเขตงาน าดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปูพื้นและวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้ต้องขัง ด้วยวิธี e-bidding

By | 2020-04-15T15:28:28+00:00 15 เมษายน 2020 15:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปูพื้นกระเบื้องสำหรับเรือนนอน 3 และ เรือนนอน 4 และวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้ต้องขัง เรือนนอนชาย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 1.ประกาศ ดาว์นโหลด 2.เอกสารประกวดราคา ดาว์นโหลด

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุปูพื้นและวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้ต้องขัง

By | 2020-04-09T10:44:55+00:00 09 เมษายน 2020 10:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุปูพื้นกระเบื้องพื้นที่แดน 1 (เรือนนอน 1-2) และวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้ต้องขังชายเรือนนอน 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.แบบ บก.06 ดาวน์โหลด 2.ขอบเขตงาน ดาวน์โหลด

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ด้วยวิธี e-bidding

By | 2020-03-25T13:30:57+00:00 25 มีนาคม 2020 13:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางปัตตานี) ในจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ด้วยวิธี e-bidding ร่างประกาศกรมราชทัณฑ์ ร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตงาน แบบรูปรายการ

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบโทรศัพท์แลเครื่องบันทึกเสียง

By | 2020-03-10T12:42:35+00:00 10 มีนาคม 2020 12:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบโทรศัพท์และเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาภายในห้องเยี่ยมญาติ ประกาศ  ดาวน์โหลด