pr2010

/สุพรรณนา วางอภัย

About สุพรรณนา วางอภัย

This author has not yet filled in any details.
So far สุพรรณนา วางอภัย has created 16 blog entries.

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนและจัด

By | 2019-02-15T09:41:01+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:41 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

By | 2019-02-08T11:29:36+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557&parent=1232

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

By | 2019-02-08T09:42:42+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 9:42 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาพกิจกรรมอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

By | 2019-02-07T10:20:38+00:00 07 กุมภาพันธ์ 2019 10:20 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

By | 2019-01-18T11:20:58+00:00 18 มกราคม 2019 11:20 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรือนจำอำเภอฝาง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตฯ

By | 2018-11-12T15:56:14+00:00 12 พฤศจิกายน 2018 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังฯ

By | 2018-11-12T15:53:45+00:00 12 พฤศจิกายน 2018 15:53 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีโอนตัวนักโทษชายสัญชาติฝรั่งเศส

By | 2018-11-14T10:46:37+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 15:38 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรม To Be Number One เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

By | 2018-11-09T14:17:16+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 14:15 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ครบรอบ 22 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

By | 2018-10-19T14:57:58+00:00 19 ตุลาคม 2018 14:57 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|