charinthip.cho

/ชรินทิพย์ ชมเทียนไข

About ชรินทิพย์ ชมเทียนไข

54304047

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเรือนจำอำเภอแม่สอด

By | 2020-06-02T11:39:41+00:00 02 มิถุนายน 2020 11:39 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเรือนจำอำเภอแม่สอด

ประกาศรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-06-01T14:08:34+00:00 01 มิถุนายน 2020 14:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-05-07T16:09:04+00:00 07 พฤษภาคม 2020 16:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ฯ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-24T13:32:19+00:00 24 เมษายน 2020 13:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-24T09:54:31+00:00 24 เมษายน 2020 9:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์(เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนกองจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-21T13:47:02+00:00 21 เมษายน 2020 13:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-20T14:40:50+00:00 20 เมษายน 2020 14:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินพนง.จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนกองจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-17T16:21:17+00:00 17 เมษายน 2020 16:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-09T16:36:00+00:00 09 เมษายน 2020 16:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4x12 เมตร

ร่างประกาศและประกวดราคาก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ขนาด 4×12 เมตร (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-04-02T17:10:25+00:00 02 เมษายน 2020 17:10 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศจังหวัดตากก่อสร้างเรือนนอนจ่ายนอก ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รจ.อ.แม่สอด)