charinthip.cho

/ชรินทิพย์ ชมเทียนไข

About ชรินทิพย์ ชมเทียนไข

54304047

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2020-02-12T12:18:09+00:00 12 กุมภาพันธ์ 2020 12:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์(เรือนจำอำเภอแม่สอด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)และจัดซื้อข้าวสารขาว 5% สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรือนจำอำเภอแม่สอด)

By | 2019-09-23T17:32:23+00:00 23 กันยายน 2019 17:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารดิบฯ และจัดซื้อข้าวสาร ปี63(รจ.อ.แม่สอด)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารดิบ ฯ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และจัดซื้อข้าวสารขาว 5% สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รจ.อ.แม่สอด)

By | 2019-09-19T15:51:30+00:00 19 กันยายน 2019 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

แผนจัดซื้ออาหารดิบ ฯ และข้าวสารขาว 5% งปม.63 (รจ.อ.แม่สอด)_0001