kittipon.pav

/กิตติพล ปาวะรีย์

About กิตติพล ปาวะรีย์

045250889

รจก.อุบลราชธานี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิชาชีพผุ้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

By | 2020-03-23T13:25:17+00:00 23 มีนาคม 2020 13:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดเพิ่มเติม

รจก.อุบลราชธานี ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯพร้อมติดตั้ง e-bidding

By | 2020-03-17T15:08:24+00:00 17 มีนาคม 2020 15:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดเพิ่มเติม

รจก.อุบลราชธานี ประกาศจัดซื้อวัสดุโครงหลังคาคลุมราวตากผ้า 6 หลัง จำนวน 1 โครงการ (e-bidding)

By | 2020-03-17T10:47:11+00:00 17 มีนาคม 2020 10:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดเพิ่มเติม