patphong.pet

/พัฒพงษ์ เพชรโกมล

About พัฒพงษ์ เพชรโกมล

This author has not yet filled in any details.
So far พัฒพงษ์ เพชรโกมล has created 34 blog entries.

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2021-01-14T13:51:57+00:00 14 มกราคม 2021 13:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-09-30T18:30:10+00:00 30 กันยายน 2020 18:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

By | 2020-08-18T15:23:18+00:00 18 สิงหาคม 2020 15:23 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

By | 2020-08-18T11:57:49+00:00 18 สิงหาคม 2020 11:57 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

By | 2020-08-10T15:30:23+00:00 10 สิงหาคม 2020 15:30 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

By | 2020-08-05T15:45:12+00:00 05 สิงหาคม 2020 15:45 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

By | 2020-07-23T11:00:59+00:00 23 กรกฎาคม 2020 11:00 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

By | 2020-07-17T15:30:01+00:00 17 กรกฎาคม 2020 15:30 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่สอบประเมินในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องเลื่อนกำหนดวันเวลาในการประเมินความรู้ความสามารถในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

By | 2020-07-17T10:30:55+00:00 16 กรกฎาคม 2020 14:39 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องเลื่อนกำหนดวันเวลาในการประเมินความรู้ความสามารถในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

By | 2020-06-25T09:33:11+00:00 23 มิถุนายน 2020 14:33 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ