kodchakorn.rat

/กชกร รัตนศรี

About กชกร รัตนศรี

This author has not yet filled in any details.
So far กชกร รัตนศรี has created 756 blog entries.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางพิษณุโลก

By | 2021-03-05T16:14:14+00:00 05 มีนาคม 2021 16:14 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางพิษณุโลก รายละเอียด

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง

By | 2021-03-05T14:14:06+00:00 05 มีนาคม 2021 14:14 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2564

By | 2021-03-05T10:33:59+00:00 05 มีนาคม 2021 10:33 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด

ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร

By | 2021-03-04T16:26:42+00:00 04 มีนาคม 2021 16:26 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร รายละเอียด

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ )

By | 2021-03-04T10:11:48+00:00 04 มีนาคม 2021 10:04 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ ) รายละเอียด

กรมการขนส่งทางราง มีความประสงค์รับโอนข้าราชพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัด ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

By | 2021-03-03T16:04:23+00:00 03 มีนาคม 2021 16:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมการขนส่งทางราง มีความประสงค์รับโอนข้าราชพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัด ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

By | 2021-03-03T15:54:00+00:00 03 มีนาคม 2021 15:52 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี

By | 2021-03-02T15:33:41+00:00 02 มีนาคม 2021 15:33 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

By | 2021-02-24T16:55:18+00:00 24 กุมภาพันธ์ 2021 16:55 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ รายละเอียด