kodchakorn.rat

/กชกร รัตนศรี

About กชกร รัตนศรี

This author has not yet filled in any details.
So far กชกร รัตนศรี has created 324 blog entries.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

By | 2019-11-14T14:12:42+00:00 14 พฤศจิกายน 2019 14:12 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562

By | 2019-11-14T14:09:44+00:00 14 พฤศจิกายน 2019 14:09 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2019-11-13T18:18:20+00:00 13 พฤศจิกายน 2019 17:50 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ หนังสือแจ้งให้เดินทางไปรายงานตัว

ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักทัณฑวิทยาเป็นระดับชำนาญการพิเศษ

By | 2019-11-13T17:39:20+00:00 13 พฤศจิกายน 2019 17:39 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักทัณฑวิทยาเป็นระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2019 Seminar on Chinese Language for Government Officials from Developing Countries (วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)

By | 2019-11-13T10:04:05+00:00 13 พฤศจิกายน 2019 10:04 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2019 Seminar on Chinese Language for Government Officials from Developing Countries (วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) รายละเอียด

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

By | 2019-11-08T15:58:20+00:00 08 พฤศจิกายน 2019 15:58 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

By | 2019-11-08T11:19:26+00:00 08 พฤศจิกายน 2019 11:19 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 รายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

By | 2019-11-01T13:52:19+00:00 01 พฤศจิกายน 2019 13:52 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) รายละเอียด