kodchakorn.rat

/กชกร รัตนศรี

About กชกร รัตนศรี

This author has not yet filled in any details.
So far กชกร รัตนศรี has created 284 blog entries.

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

By | 2019-09-19T18:33:33+00:00 19 กันยายน 2019 18:33 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-09-18T14:21:37+00:00 18 กันยายน 2019 14:21 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครHipps

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอน จำนวน 1 อัตรา

By | 2019-09-18T09:49:43+00:00 18 กันยายน 2019 9:49 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

สำนักงานก.พ. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

By | 2019-09-17T11:05:39+00:00 17 กันยายน 2019 11:05 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานก.พ. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. รายละเอียด

รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท

By | 2019-09-16T10:54:54+00:00 16 กันยายน 2019 10:54 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท รายละเอียด

กระทรวงการคลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

By | 2019-09-16T10:51:53+00:00 16 กันยายน 2019 10:51 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กระทรวงการคลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รายละเอียด

กรมราชทัณฑ์เผยแพร่ รายงานการศึกษา “การบริหารจัดการบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม”

By | 2019-09-16T10:48:45+00:00 16 กันยายน 2019 10:48 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

กรมราชทัณฑ์เผยแพร่ สรุปผลรายงานการศึกษา "การบริหารจัดการบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม" รายละเอียด

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2019-09-13T14:22:41+00:00 13 กันยายน 2019 14:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รายละเอียด