kodchakorn.rat

/กชกร รัตนศรี

About กชกร รัตนศรี

This author has not yet filled in any details.
So far กชกร รัตนศรี has created 670 blog entries.

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

By | 2020-11-25T13:48:15+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 13:48 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

By | 2020-11-23T15:24:42+00:00 23 พฤศจิกายน 2020 15:18 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 รายละเอียด

แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรืยญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

By | 2020-11-17T14:13:50+00:00 17 พฤศจิกายน 2020 13:29 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

By | 2020-11-13T14:57:37+00:00 13 พฤศจิกายน 2020 14:57 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รายละเอียด

ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี “รุ่นที่ 31และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ข้าราชการที่ดี รุ่น 31 “

By | 2020-11-11T15:59:00+00:00 11 พฤศจิกายน 2020 15:59 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี "รุ่นที่ 31 และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ฯ รายละเอียด

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

By | 2020-11-16T16:20:55+00:00 11 พฤศจิกายน 2020 15:51 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์

By | 2020-11-11T15:38:43+00:00 11 พฤศจิกายน 2020 15:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ รายละเอียด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.

By | 2020-11-10T16:13:35+00:00 10 พฤศจิกายน 2020 16:13 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. รายละเอียด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

By | 2020-11-10T16:10:24+00:00 10 พฤศจิกายน 2020 16:10 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ รายละเอียด