sumnao

/สำเนา บัวแดง

About สำเนา บัวแดง

This author has not yet filled in any details.
So far สำเนา บัวแดง has created 24 blog entries.

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 งาน (5 เครื่อง)

By | 2019-03-06T17:19:34+00:00 06 มีนาคม 2019 17:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1S6-Lz8xXxxZV7gpoUNWDvtBfF57oY7fG/view?usp=sharing

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน (5 เครื่อง)

By | 2019-02-11T15:14:40+00:00 11 กุมภาพันธ์ 2019 15:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1cIAbrwl8ZU0VOgvoRPe7YI_SN-OEkSQm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1icPc5RqPkwT_WL_5ucH0dEAgwFGrmzX6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1mnno1LDwgG4NZCl98GTW2pPSGdTA0OTH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1asPq4BPGDn4dTAVRXzWwSNeRoys4atBi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1g7xX2V-KQovfIVBkZULilGn4Ck5UGMqG/view?usp=sharing                

ร่างประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน ( 5 เครื่อง)

By | 2019-02-04T11:04:56+00:00 31 มกราคม 2019 18:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=15Sgp_l3VNDLFtHdX9g5EhmJBC-kq9cq0 https://drive.google.com/file/d/15Sgp_l3VNDLFtHdX9g5EhmJBC-kq9cq0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1neT0ABvOFplo96b083DNm00q-NQBjcG9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1djZoOizlaU-zD8R_OWWsnuO2h1xN6yGJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RfZrWeGHOe_adhuDGJtXf3IfdnREu4_V/view?usp=sharing

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน ( 5 เครื่อง)

By | 2019-01-31T13:37:09+00:00 31 มกราคม 2019 13:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1CTYOAypA17HFH7TLLWuCb62braHo0or2  

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน (5 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2019-01-16T15:15:11+00:00 16 มกราคม 2019 14:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1L6dkFZInGCkti6uXVx9S67Nj4x4zf5UA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qjxcExkEKsX-4MoNVBS42bmeOWAF6rWu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tdaLuSWGAnY0RUW0V8191Aoe0wVr9SQz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Xvuh-3obtqO86CyP1PDlFiuQ3LxGiuBM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17FiDImuKe0KAu3G5RBu6q4c5Pq3DuUUX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1L6dkFZInGCkti6uXVx9S67Nj4x4zf5UA/view?usp=sharing      

ร่างประกาศจังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ร่างประกาศและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ ครั้งที่ 2

By | 2019-01-09T15:07:47+00:00 05 มกราคม 2019 18:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1luaBcQ9W1Jmh43C8GpdUxlmW45kXa294/view?usp=sharing

ประกาศจังหวัดจันทบุรี โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารขอบเขตของงาน TOR คุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 2

By | 2019-01-05T17:41:04+00:00 05 มกราคม 2019 17:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1oQySfxrnEPlWTlKYanRarrZF7w05lhoU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NFcRcuug3fXK-U_rSLXUZr6GpuF6oaA6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1luaBcQ9W1Jmh43C8GpdUxlmW45kXa294/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-jLY-3udKTWb-PAhFe21L42cU882G0ZL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Y8yx2MGsoK8iZJUAiKnwEicTpCoT7EMQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oGEVsNWWfDEmv_a1xo4qbrdgZdYyGZVw/view?usp=sharing

ประกาศจังหวัดจันทบุรีเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ ประจำปีงบประมาณ 2562

By | 2018-12-26T14:21:17+00:00 26 ธันวาคม 2018 14:21 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1GMoEa114HNEf7HEi95-4Mt0sVMb8p3_S/view?usp=sharing

ร่างประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์

By | 2018-12-14T11:02:28+00:00 14 ธันวาคม 2018 10:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1NknnV9lKf0IqghFJ8Xdg1msksH72noMl https://drive.google.com/file/d/1vcXgh9-b9B43HgpwlKnS4ujLtUZH0csO/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=1KIdB4b4cmS7e3V_btZKn5rgWn48cVaex https://drive.google.com/open?id=1zhb0mZW9QKo5OW44l5QHlYrKZ169cVA1 https://drive.google.com/open?id=14W6JhgCtNwdVF0UlY5cW311rllKEfnTd https://drive.google.com/open?id=1D00K3DrzlXrgBldEMt6uM_FoMQ6JG6bD