somboon.ch

/สมบูรณ์ สิงห์มณี

About สมบูรณ์ สิงห์มณี

This author has not yet filled in any details.
So far สมบูรณ์ สิงห์มณี has created 66 blog entries.

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเสริมความมั่นคงฯ กลางเชียงราย

By | 2019-02-07T13:42:22+00:00 07 กุมภาพันธ์ 2019 13:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซ่อมแซมระบบเสริมฯ กลางเชียงราย กลางเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เรือนจำกลางเชียงราย)

By | 2019-02-06T14:11:29+00:00 06 กุมภาพันธ์ 2019 14:11 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียดวัสดุุการศึกษาสายอาชีพและสามัญ_0001

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ (Videocall) รจก.เชียงราย

By | 2019-01-25T14:01:57+00:00 25 มกราคม 2019 14:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดทัศน์ (Videocall)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเสริมความมั่นคง กลางเชียงราย

By | 2019-01-25T09:15:13+00:00 25 มกราคม 2019 9:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเสริมคฯ๖๒ซมระบบเสริมความมั่นคง กลางเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (เรือนจำกลางเชียงราย)

By | 2019-01-21T10:15:03+00:00 21 มกราคม 2019 10:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562_0001

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางเชียงราย

By | 2019-01-16T15:01:49+00:00 16 มกราคม 2019 15:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ (Videocall) รจก.เชียงราย

By | 2019-01-16T11:02:34+00:00 16 มกราคม 2019 11:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ เอกสารประกวดราคาซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์เอกสารประกวดราคาซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ (เรือนจำกลางเชียงราย)

By | 2019-01-15T08:59:41+00:00 15 มกราคม 2019 8:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   วัสดุโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุแก๊สหุงต้ม งวดประจำวันที่ ๙ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ (เรือนจำกลางเชียงราย)

By | 2019-01-14T14:17:00+00:00 14 มกราคม 2019 14:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุแก๊สหุงต้ม งวดประจำวันที่ ๙ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   แก๊ส ผตข. 9 - 16 ม.ค. 62_0001