sumalee.cha

/วัชรา จันทะแย้ม

About วัชรา จันทะแย้ม

This author has not yet filled in any details.
So far วัชรา จันทะแย้ม has created 37 blog entries.

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

By | 2020-12-30T08:52:49+00:00 30 ธันวาคม 2020 8:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2020-12-24T14:26:14+00:00 24 ธันวาคม 2020 14:26 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ (เพิ่มเติม) งปม.64

By | 2020-12-03T13:30:07+00:00 03 ธันวาคม 2020 13:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ (เพิ่มเติม) งปม.64

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-12-02T09:08:18+00:00 02 ธันวาคม 2020 9:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXCA ขนาด 4,500 ANSI lumens พร้อมจอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:23:43+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:23 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXCA ขนาด 4,500 ANSI lumens พร้อมจอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:22:22+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:20:57+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่มสีน้ำเงินสำหรับผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-25T16:19:13+00:00 25 พฤศจิกายน 2020 16:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่มสีน้ำเงินสำหรับผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายสถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-24T15:53:27+00:00 24 พฤศจิกายน 2020 15:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายสถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง ประจำสถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-11-24T15:45:32+00:00 24 พฤศจิกายน 2020 15:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง ประจำสถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำพิเศษมีนบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ พ.ศ.2564