veera.mai

/วีระ ไม้เขียว

About วีระ ไม้เขียว

This author has not yet filled in any details.
So far วีระ ไม้เขียว has created 15 blog entries.

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือนกันยายน 2563 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2020-10-14T13:49:06+00:00 14 ตุลาคม 2020 13:49 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

เอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2020-09-18T18:22:31+00:00 18 กันยายน 2020 18:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภคฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

By | 2020-09-15T16:42:24+00:00 15 กันยายน 2020 16:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1sMa919E8bYXZbrs8GJEDUjI3SRWWfy1t/view?usp=sharing

ประกาศ ราคากลางเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2019-09-17T16:41:24+00:00 17 กันยายน 2019 16:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

By | 2019-09-16T17:47:10+00:00 16 กันยายน 2019 17:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารแนบ