poploei

/เรือนจำจังหวัด เลย

About เรือนจำจังหวัด เลย

This author has not yet filled in any details.
So far เรือนจำจังหวัด เลย has created 7 blog entries.

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้สแตนเลสหัวโล้น เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-11-15T13:49:20+00:00 09 พฤศจิกายน 2018 14:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้สแตนเลสหัวโล้น เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-11-08T10:35:50+00:00 08 พฤศจิกายน 2018 10:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารประกวดราคาปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-11-01T15:54:12+00:00 01 พฤศจิกายน 2018 15:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะขาพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้สแตนเลสหัวโล้น เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

By | 2018-11-15T13:52:53+00:00 26 ตุลาคม 2018 8:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะขาพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้สแตนเลสหัวโล้น เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะขาพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้สแตนเลสหัวโล้น เรือนจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-10-25T10:01:50+00:00 25 ตุลาคม 2018 10:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย(2ชั้น) เรือนจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-10-25T09:56:31+00:00 25 ตุลาคม 2018 9:56 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย(2ชั้น) เรือนจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลิงก์ https://drive.google.com/open?id=14aHfz4e2tzj8fMWpeKEy3FWr49u_NKvg

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ปี 62 เรือนจำจังหวัดเลย

By | 2018-10-18T15:44:17+00:00 18 ตุลาคม 2018 15:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1Ye5cC84ORCkLisUIhpGtmhCGfVWVGw_c