aopyai

/รจ.อ. บัวใหญ่

About รจ.อ. บัวใหญ่

This author has not yet filled in any details.
So far รจ.อ. บัวใหญ่ has created 56 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2021-02-17T10:30:32+00:00 17 กุมภาพันธ์ 2021 10:30 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง(สอบปฏิบัติ)เพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2021-01-27T09:11:39+00:00 27 มกราคม 2021 9:09 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-12-25T15:27:25+00:00 25 ธันวาคม 2020 15:27 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เรือนจำอำเภอบัวใหญ่รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-11-30T18:06:12+00:00 30 พฤศจิกายน 2020 18:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ขายทอดตลาดเศษอาหาร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-11-12T16:29:48+00:00 12 พฤศจิกายน 2020 16:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจำหน่ายเศษอาหาร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ต้องกักขังเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-09-25T21:15:39+00:00 25 กันยายน 2020 21:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-09-11T19:57:50+00:00 11 กันยายน 2020 19:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1 แบบ บก 06 2 TOR คุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบ หน้า 1 ถึง 10 คุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบ หน้า 11 ถึง 19 4 ปริมาณอาหารดิบที่สั่งซื้อตลอดสัญญา 5 รายการเมนูอาหาร 31 วัน รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 1 ถึง 10 รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 11 ถึง 20 รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 21 ถึง 31 7 ปริมาณอาหารดิบที่สั่งซื้อตลอดสัญญา (ประกอบการเสนอราคา) 8 ปริมาณข้าวสารข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ที่สั่งซื้อตลอดสัญญา พร้อมประกาศกระทรวงพาณิชย์ 9 รายการอาหารที่ใช้ทดแทนกัน

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-09-02T11:17:09+00:00 02 กันยายน 2020 11:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดนครราชสีมาbuayai104

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-27T15:47:27+00:00 27 มีนาคม 2020 15:47 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่