aopyai

/รจ.อ. บัวใหญ่

About รจ.อ. บัวใหญ่

This author has not yet filled in any details.
So far รจ.อ. บัวใหญ่ has created 52 blog entries.

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-11-12T16:29:48+00:00 12 พฤศจิกายน 2020 16:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจำหน่ายเศษอาหาร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ต้องกักขังเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 2020-09-25T21:15:39+00:00 25 กันยายน 2020 21:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-09-11T19:57:50+00:00 11 กันยายน 2020 19:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1 แบบ บก 06 2 TOR คุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบ หน้า 1 ถึง 10 คุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบ หน้า 11 ถึง 19 4 ปริมาณอาหารดิบที่สั่งซื้อตลอดสัญญา 5 รายการเมนูอาหาร 31 วัน รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 1 ถึง 10 รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 11 ถึง 20 รายการสั่งวัตถุดิบ วันที่ 21 ถึง 31 7 ปริมาณอาหารดิบที่สั่งซื้อตลอดสัญญา (ประกอบการเสนอราคา) 8 ปริมาณข้าวสารข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ที่สั่งซื้อตลอดสัญญา พร้อมประกาศกระทรวงพาณิชย์ 9 รายการอาหารที่ใช้ทดแทนกัน

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-09-02T11:17:09+00:00 02 กันยายน 2020 11:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดนครราชสีมาbuayai104

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-27T15:47:27+00:00 27 มีนาคม 2020 15:47 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-04T13:04:19+00:00 04 มีนาคม 2020 13:04 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 04-03-63(2)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-03-04T12:58:20+00:00 04 มีนาคม 2020 12:58 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่04-03-63

แก้ไขวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-02-04T14:41:03+00:00 04 กุมภาพันธ์ 2020 14:41 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

แก้ไขวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2020-01-27T16:43:47+00:00 27 มกราคม 2020 16:43 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำอำเภอบัวใหญ่060