aopyai

/รจ.อ. บัวใหญ่

About รจ.อ. บัวใหญ่

This author has not yet filled in any details.
So far รจ.อ. บัวใหญ่ has created 25 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-03-07T09:18:12+00:00 07 มีนาคม 2019 9:18 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำอำเภอบัวใหญ่003

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ (หญิง) เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-02-15T09:44:08+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:44 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกอบเรือนจำอำเภอบัวใหญ่002

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-01-23T13:55:22+00:00 23 มกราคม 2019 13:55 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกาศ Buayai003

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2019-01-23T13:51:00+00:00 23 มกราคม 2019 13:51 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกาศBuayai002

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายสถานตรวจพิสูจน์อำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเจาะจง

By | 2019-01-07T14:16:29+00:00 07 มกราคม 2019 14:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารBUAYAI110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2018-12-25T14:45:05+00:00 25 ธันวาคม 2018 14:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารประกอบBUAYAI109

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2018-12-24T15:48:04+00:00 24 ธันวาคม 2018 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสารBUAYAI106

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสถานตรวจพิสูจน์อำเภอบัวใหญ่ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2018-12-20T15:29:10+00:00 20 ธันวาคม 2018 15:29 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เอกสาร BUAYAI105

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 2018-12-18T14:48:08+00:00 18 ธันวาคม 2018 14:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศBUAYAI104