copyala

/รจ.ก. ยะลา

About รจ.ก. ยะลา

This author has not yet filled in any details.
So far รจ.ก. ยะลา has created 3 blog entries.

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภค(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562

By | 2018-10-19T17:32:39+00:00 19 ตุลาคม 2018 17:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภค(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562 รายละเอียด เอกสารประกาศ เอกสารประกวดราคา ใบเสนอราคาจำนวนและราคารวม ปริมาณอาหาร และราคากลางอาหารดิบ เมนูอาหาร ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสารขาว 5%เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562

By | 2018-10-19T17:43:51+00:00 19 ตุลาคม 2018 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสารขาว 5% สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ประกาศประกวดราคา บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางข้าวสารขาว ๕ % ราคากลางข้าวสาร รายละเอียดขอบเขตงาน(ร่าง TOR) เอกสารประกวดราคา ข้าวสาร

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา

By | 2018-10-12T10:27:26+00:00 12 ตุลาคม 2018 10:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5%สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ2562ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เรือนจำกลางยะลา รายละเอียด ร่างประกาศประกวด ร่างเอกสารประกวดราคา บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะ  และราคากลางข้าวสารขาว ราคากลางข้าวสาร รายละเอียดขอบเขตงาน(ร่าง TOR)