copcham

/รจก. เชียงใหม่

About รจก. เชียงใหม่

This author has not yet filled in any details.
So far รจก. เชียงใหม่ has created 8 blog entries.

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-01-09T11:21:36+00:00 09 มกราคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำกลางเชียงใหม่  รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ ในตำแหน่ง พนักงานขาย เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-10-09T11:21:10+00:00 09 ตุลาคม 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-10-01T14:43:15+00:00 01 ตุลาคม 2019 14:43 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในตำแหน่ง พนักงานขาย เรือนจำกลางเชียงใหม่ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-09-26T17:25:29+00:00 26 กันยายน 2019 17:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือ รจก.เชียงใหม่

เรือนจำกลางเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง)

By | 2019-09-23T17:03:32+00:00 23 กันยายน 2019 17:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง) แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบริโภคฯ 63 แบบ-บก-06 ข้าวสาร 63 แบบ-บก-06 อาหารดิบ 63

ประกาศรับสมัครบุคคล ในตำแหน่งพนักงานขาย

By | 2019-09-20T11:32:05+00:00 19 กันยายน 2019 8:48 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประกาศรับสมัครพนักงานขาย รจก.เชียงใหม่ ในตำแหน่ง พนักงานขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

By | 2019-05-03T09:39:27+00:00 03 พฤษภาคม 2019 9:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการอุปกรณ์ระบบเสริมความมั่นคง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงฯ เรือนจำกลางเชียงใหม่ รายงานการขอใช้กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ระบบเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

By | 2019-04-04T15:41:51+00:00 04 เมษายน 2019 15:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  เรือนจำกลางเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง รจก.เชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง รจก.เชียงใหม่