copcham

/รจก. เชียงใหม่

About รจก. เชียงใหม่

This author has not yet filled in any details.
So far รจก. เชียงใหม่ has created 15 blog entries.

ประกวดราคาซื้อวัดสุปรับปรุงเรือนจำกลางเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2021-01-13T10:30:53+00:00 13 มกราคม 2021 10:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

http://www.correct.go.th/wp-content/uploads/2021/01/ประกาศประกวดราคาซื้อฯ-วัสดุปรับปรุงรจก.เชียงใหม่-2564.pdf http://www.correct.go.th/wp-content/uploads/2021/01/เอกสารประกวดราคาซื้อฯ-วัสดุปรับปรุงรจก.เชียงใหม่-2564-1.pdf

เรือนจำกลางเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง)

By | 2020-09-14T09:37:40+00:00 14 กันยายน 2020 9:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อข้าวสารขาว 5% และอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง)แบบ-บก-06 อาหารดิบและข้าว 64 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้าง เครื่องอุปโภคบริโภค งปม.64

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้องานวัสดุก่อสร้างอาคารแยกควบคุมผู้ต้องขังฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-03-09T13:15:37+00:00 09 มีนาคม 2020 13:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานก่อสร้างอาคารแยกควบคุมผู้ต้องขังความมั่นคงสูงฯ รจก.เชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานก่อสร้างอาคารแยกควบคุมฯ รจก.เชียงใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานก่อสร้างอาคารแยกควบคุมผู้ต้องขังฯ รจก.เชียงใหม่

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-03-09T13:05:28+00:00 09 มีนาคม 2020 13:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน รจก.เชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน รจก.เชียงใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน รจก.เชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน รจก.เชียงใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาล (ตู้) ฉุกเฉิน รจก.เชียงใหม่

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-03-09T12:47:28+00:00 09 มีนาคม 2020 12:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง รจก.เชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาซื้อฯ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาฯ รจก.เชียงใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาฯ รจก.เชียงใหม่

ประกาศเรือนจำกลางเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

By | 2020-03-09T12:14:35+00:00 09 มีนาคม 2020 12:13 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-02-20T16:45:08+00:00 20 กุมภาพันธ์ 2020 16:04 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2020-01-09T11:21:36+00:00 09 มกราคม 2020 11:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

เรือนจำกลางเชียงใหม่  รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ ในตำแหน่ง พนักงานขาย เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-10-09T11:21:10+00:00 09 ตุลาคม 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-10-01T14:43:15+00:00 01 ตุลาคม 2019 14:43 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในตำแหน่ง พนักงานขาย เรือนจำกลางเชียงใหม่ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ