copkhao

/ทส. เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

About ทส. เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

This author has not yet filled in any details.
So far ทส. เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก has created 31 blog entries.

ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคารถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

By | 2020-12-16T10:41:00+00:00 16 ธันวาคม 2020 10:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศร่างประกวดราคารถพยาบาล 64

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

By | 2020-12-16T10:42:19+00:00 16 ธันวาคม 2020 10:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง 64

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้))

By | 2020-11-09T11:56:32+00:00 09 พฤศจิกายน 2020 11:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเรือนนอนผู้ต้องขัง

By | 2020-11-09T11:50:26+00:00 09 พฤศจิกายน 2020 11:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงเรือนนอนผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-23T18:13:22+00:00 23 กันยายน 2020 18:13 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุงและข้าวสารขาว 5 เปอร์เซ็นต์) ประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2020-09-13T18:25:57+00:00 13 กันยายน 2020 18:24 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-09-01T16:20:35+00:00 01 กันยายน 2020 16:10 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

By | 2020-08-28T16:43:34+00:00 28 สิงหาคม 2020 16:43 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการประเมิน ครั้งที่ 2

By | 2020-08-10T16:29:37+00:00 10 สิงหาคม 2020 16:29 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถ     ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2